Welke aanvullende maatregelen op het Preventieakkoord gaat staatssecretaris Blokhuis van VWS nemen om Nederland gezonder te maken? Deze vraag van verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer stond centraal bij het debat Leefstijlpreventie. In aanloop naar het debat vroeg het Diabetes Fonds de Kamerleden om nu écht in te zetten op concrete maatregelen voor de gezonde keuze. De Kamerleden deelden de zorgen van het Diabetes Fonds en riepen de staatssecretaris op om in actie te komen.

Al jaren pleit het Diabetes Fonds voor het makkelijker maken van de gezonde keuze door het stimuleren van de gezonde omgeving en het verminderen van (toegevoegde) suikers. Etelka Ubbens, directeur van het Diabetes Fonds: ‘De urgentie van gezonde leefstijl is de afgelopen maanden met het coronavirus alleen maar meer zichtbaar geworden. Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels al gekozen voor een integraal pakket aan gezondheidsmaatregelen om overgewicht tegen te gaan in het kader van hun COVID-19 strategie. Nederland kan wat ons betreft echt niet achterblijven. Nu is het tijd om in te zetten op concrete maatregelen zoals het verbod op kortingsacties van suikerrijke dranken, de suikertaks en de beschikbaarheid van leefstijlinterventies.’

Verbod op kortingsacties suikerrijke dranken en suikertaks

De oproep van het Diabetes Fonds is luid en duidelijk gehoord in de Kamer. Het CDA, de PvdA en de SP vragen om concrete stappen om het verbod op kortingsacties op suikerrijke dranken in te voeren. Dit doen zij naar aanleiding van de petitie van het Diabetes Fonds hierover eind vorig jaar.

Ook uit de Kamer haar kritiek op de gang van zaken rond de ‘verdwijning van de suikertaks uit het Preventieakkoord’ waarover Follow The Money eerder dit jaar een publicatie uitbracht. Partijen D66, GroenLinks en PvdD vragen de staatssecretaris hoe het kan dat de suikertaks na lobby van de voedselindustrie uit het Preventieakkoord is geschrapt, terwijl uit het recente RIVM onderzoek blijkt dat het een effectieve maatregel is. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en PvdD roepen de staatssecretaris op om met de onderzoeksresultaten van het RIVM aan de slag te gaan en de trapsgewijze suikertaks te overwegen.

Extra maatregelen hard nodig

Meerdere partijen roepen de staatssecretaris tenslotte op om in navolging van het Verenigd Koninkrijk ook meer in te zetten op leefstijlpreventie. Maatregelen die voorbij komen: leefstijlinterventies voor een bredere groep toegankelijk maken in de strijd tegen overgewicht, obesitas, prediabetes en diabetes type 2, aandacht voor de Schijf van Vijf en gezondere voeding voor kinderen. Ook vragen Kamerleden naar een ambitieus nieuw systeem voor productverbetering met hoofddoelstellingen op inname van zout, verzadigd vet en suiker. Hier pleit het Diabetes Fonds voor samen met de Hartstichting en de Nierstichting.

Het Diabetes Fonds is blij met de aandacht van de Tweede Kamer voor dit belangrijke onderwerp. Juist nu moeten we de handen ineen slaan om aan de slag te gaan voor een gezonde toekomst voor alle Nederlanders. Het Diabetes Fonds blijft de reactie van de staatssecretaris op de voet volgen.

Tweede Kamer wil extra inzet op gezonde leefstijl