‘Honderdduizenden mensen kregen vervuilde pillen’, kopte NRC woensdagavond 9 september 2020. Onder meer twee soorten pillen metformine zouden vervuild zijn met de kankerverwekkende stof nitrosamine (of NDMA). Op basis van de huidige informatie is er echter geen aanleiding tot zorg. Gebruik je metformine, dan wordt geadviseerd om daar niet mee te stoppen.

Nitrosamine is een stof die, in zéér grote hoeveelheden geconsumeerd, de kans op kanker mogelijk vergroot. Nitrosamine is bijvoorbeeld ook terug te vinden in aangebrand vlees.

DVN vindt dat gebruikers op de veiligheid van hun geneesmiddel moeten kunnen vertrouwen. Wij onderhouden daarom regelmatig contact met de bevoegde instanties, het zorgveld en fabrikanten. In nauw contact met zowel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zal DVN deze ontwikkeling en mogelijke acties in de gaten houden en communiceren via onze website. De informatie die we op dit moment hebben, geeft geen aanleiding tot zorg. Patiënten worden daarom geadviseerd om niet te stoppen met het gebruiken van metformine.

Verantwoordelijke instanties

Alle geneesmiddelen in Nederland worden aan strenge controles onderworpen door diverse onafhankelijke organisaties. CBG is een organisatie die geneesmiddelen beoordeelt vóór toelating tot de markt, zij stellen eisen aan de werkzame stof en hulpstoffen die gebruikt zijn. Hiermee wordt de veiligheid voor de gebruikers van het geneesmiddel in de gaten gehouden. De verantwoordelijkheid van het IGJ is voor medicijnen die op de markt zijn en zodra er kwaliteitsdefecten optreden. Wanneer een geneesmiddel getoetst wordt en blijkt af te wijken van de gestelde eisen (bijv. teveel of te weinig van werkzame of hulpstof) kan het geneesmiddel van de markt gehaald worden.

Hoe verder?

Er zijn op verzoek van het CBG en IGJ door het RIVM testen gedaan naar metformine en het gehalte aan NDMA, om te kijken of de gestelde eisen aan deze stof in metformine niet overschreden worden.

Uit onderzoek van 12 metformine tabletten bleken er 3 waarvan de gestelde limiet niet duidelijk was. Doordat de gestelde limiet streng is gesteld, is er niet direct aanleiding tot onrust, echter het is wel aanleiding tot extra controles en onderzoek.

Op Europese niveau is aan alle fabrikanten van metformineproducten opdracht gegeven om onderzoek te doen naar NDMA in metformine voor de Europese markt en om hierover te rapporteren voor 1 oktober 2020. Het gaat om een groot aantal producten.

Zodra alle testresultaten zijn ontvangen zullen het CBG en de IGJ het effect voor de Nederlandse gebruikers beoordelen en acties in gang zetten, als dat nodig is.

Bron: https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/in-het-nieuws-metformine-vervuild

Metformine vervuild?