Medicijnen
Mensen met diabetes type 2 krijgen medicatie voorgeschreven. Hier van zijn er meerdere soorten, en elk medicijn doet uiteraard op zijn eigen manier het werk. We beschrijven hier verschillende medicijnen.

Metformine
Over het algemeen is dit medicijn de eerste keus van de specialist. Dit medicijn zorgt er voor dat je lever minder glucose aanmaakt en dat je lichaams gevoeliger word voor insuline. Je hebt de ‘normale’ metformine en de variant met een vertraagde afgigte. Deze laatste zou minder maag / darm klachten geven.

Sulfonylureumderivaten
Dit medicijn word gebruikt wanneer de maximale dosis metformine niet meer voelde is om je waardes onder controle te houden. Denk bij dit medicijn aan bijvoorbeeld Glimepiride, glibenclamide, Gliclazide of tolbutamide.

Thiazolidinedionen
Denk dan aan Pioglitazon.

DPP4-remmer
Linagliptine, vildagliptine, saxagliptine en sitagliptine zijn hier voorbeelden van. Ze remmen de hormoon afbraak.

SGLT2-remmer
In Nederland zijn er maar een 4 tal SGLT2- remmers dit zijn de volgende: ertugliflozine, Dapagliflozine, empagliflozine en canagliflozine deze medicijnen verlangen de glucosewaardes via de werking op de nieren. Op deze manier word de glucose via de urine uitgescheiden.

Naast het gebruik van deze medicijnen is de kans groot dat je ook medicatie nodig hebt voor de bloeddruk en je cholesterol. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het gebruik van deze medicatie niet voldoende werkt dan is de kans aanwezig dat er ook insuline gebruikt moet worden.