Veel mensen met diabetes type 1 hopen op bredere vergoeding van realtime continue glucosemeters (rtCGM, ook wel kortweg CGM). Op 11 december is er een belangrijk overleg over CGM-vergoeding. Daarvoor verzamelde het Diabetes Fonds de argumenten vanuit de wetenschap, en doet op basis daarvan een aanbeveling.

Vandaag overleggen verschillende partijen over de vergoeding van realtime glucosemeters. Momenteel krijgt niet iedereen met diabetes type 1 deze vergoed van de verzekering. Een realtime glucosesensor (CGM) is overigens iets anders dan de FreeStyle Libre (FSL) waarbij de gebruiker de sensor zelf moet scannen.

Voordat het Zorginstituut Nederland (ZIN) de overheid kan adviseren over bredere vergoeding, moet een continue gluscosemeter aantoonbare meerwaarde hebben ten opzichte van glucosemeters die nu wel voor iedereen vergoed worden. Daarom deed het Diabetes Fonds op verzoek een inventarisatie van beschikbare actuele wetenschappelijke kennis over de meerwaarde van realtime glucosemeters.

Meerwaarde rtCGM ook bij goede instelling

In de analyse nam het Diabetes Fonds alleen studies mee met mensen die daarvoor al vrij goede bloedsuikers en geen hypo unawareness hadden, waardoor ze nu geen rtCGM zouden mogen gebruiken. Uit de resultaten blijkt dat ook zij met rtCGM betere glucosewaarden hebben, minder nachtelijke hypo’s en minder angst en zorgen. > Meer over de resultaten lees je op diabetestype1.nl

‘Inzet rtCGM moet vrije keus zijn samen met behandelteam’

Als specialist in wetenschappelijke kennis en voorlichting, zet het Diabetes Fonds zich in voor betere behandelingen via onderzoek en betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. ‘Deze positie stelde ons in staat om de wetenschappelijke analyse voor de Rondetafel te maken, zegt dr. Rens Vandeberg, hoofd Kennis & Innovatie van het Diabetes Fonds, ‘en ook om vanuit de resultaten een duidelijke aanbeveling over bredere vergoeding te doen. De keuze voor inzet van rtCGM moet gemaakt kunnen worden in samenspraak met het behandelteam en samenhangen met persoonlijke behandeldoelen.’ > Lees de uitgebreide conclusie op diabetestype1.nl

Aanbeveling voor bredere vergoeding CGM

De aanbeveling van het Diabetes Fonds is dat ZIN een nieuw standpunt inneemt over rtCGM-vergoeding, en daarin vergoeding uitbreidt naar:

  • Mensen die huidproblemen ondervinden van de FreeStyle Libre en voor wie geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.
  • Mensen die regelmatig nachtelijke hypoglykemische periodes hebben.
  • Mensen die, al dan niet in combinatie met een follower app, het aantal hypoglykemische periodes en/of hun hypo-gerelateerde angsten en zorgen willen verminderen als behandeldoelen.
  • Mensen die met alarmen, predictive low suspend of hybrid closed loop minder hypoglykemische periodes, meer time in range, minder complicaties of betere kwaliteit van leven nastreven als behandeldoelen.
Aanbeveling uit onderzoek: ‘ver­goed continue glucose­meter voor meer mensen’